Kære klubmedlemmer
Som I kan se på billederne har vi nu fjernet toiletbygningen, det var mere bøvlet end vi regnede med - især gulvets tykkelse (40 cm) voldte store kvaler og forsinkede os med 4-5 timer. En stor tak fra min side til de mange, der mødte frem - det var en fornøjelse at se den store iver arbejdet blev udført med. Det meste af affaldet fra nedbrydningen er kørt på containerpladsen, og byggepladsen er nu gjort klar til at Egon og Ib, som i den kommende weekend kan påbegynde støbningen og opmuringen af den nye toiletbygning. Hør mere om hvordan du kan hjælpe til ved at kontakte bestyrelsen eller de byggeansvarlige - senest i uge 45 skal vi igen bruge masser af hænder - da kommer de nye spær til tagkonstruktionen, så vi kan få lukket bygningen af inden vinteren begynder. Du kan jo melde dig søndag den 18. oktober, når sidste afdeling af klubmesterskabet køres. Bestyrelsen regner med at alle klubbens medlemmer deltager i arbejdet med at få Danmarks flotteste klubhus.

Foreløbig tidsplan:

Lørdag den 17. og søndag den 18.: støbning af sokkel og tilpasning af konstruktioner.
Lørdag den 24. og søndag den 25.:
opmuring af udvendige vægge
Lørdag den 31. og søndag den 1. nov.: opmuring af udvendige vægge
Byggeansvarlige for ovenstående 3 weekender: Egon og Ib

Lørdag den 7. og søndag den 8.: opsætning af tagkonstruktion
Lørdag den 14. og søndag den 15.: færdiggørelse af tagkonstruktion og indvendig isolering
Byggeansvarlige for ovenstående 2 weekender: Frank og Henrik


Lørdag den 21. og søndag den 22.: indvendige vægge, badeværelse, gulvstøbning m.m.
Lørdag den 28. og søndag den 29.: indvendige vægge, badeværelse, gulvstøbning m.m.
Lørdag den 5. dec. og søndag den 6.: færdiggørelse af indvendig bygning
Lørdag den 12. og søndag den 13.: færdiggørelse af indvendig bygning
Lørdag den 19. og søndag den 20.: afslutning af toiletbygning - forberedelse klubhus
Byggeansvalige for ovenstående: Frank, Henrik, Egon og Ib

Ændringer af tidsplaner må påregnes, så hold dig orienteret om, hvornår du kan give en hånd med.

Med venlig hilsen

Michael Hansen
Formand


Danfoss støtter klubhusbyggeriet

Fabrikant Mads Clausen fonden støtter Nordals motorsports byggeprojekt med 9000 kr., hvilket bestyrelsen siger mange tak for. Nu er den sidste usikkerhed omkring, om budgettet holder, ryddet af vejen. Og kassereren kan igen sove roligt om natten. Med det sidste bidrag er der nu kommet 67.500 kr. ind i forskellige sponsoraftaler. Uden disse bidrag havde vi ikke kunnet gennemføre ombygningen i den ønskede kvalitet. De næste 2 weekender arbejdes der i klubhuset, så du er velkommen til at kigge forbi og give en hånd med. Så kan du også se, hvor vidt vi er nået.


Nyt fra byggemødet afholdt 4. oktober 2009

Det blev på dagens møde besluttet at igangsætte nedbrydningen af den nuværende toiletbygning efter følgende plan:

Opgaver:
flytning af brugbare dele fra eksisterende toiletbygning, nedbrydning af sidebygning, bortskaffelse af byggematerialer, kloakering, støbning af fundament/sokkel og flytning af elektriske installationer m.m.

Værktøj og materialebehov:
rendegraver fra BC (er aftalt), klubtraktor med vogn, el-byggetavle (strøm kobles til af Erik i løbet af uge 41). Ellers bedes deltagerne medbringe diverse hamre, skruetrækkere, save, brækjern m.v. Egon bestiller nødvendige sandprodukter hos Østergaard.

Tidsplan:
Søndag 11. okt. - nedtagning og gravning af fundament
Lørdag  17. okt. - støbning af fundament og sokkel m.v.
Søndag 18. okt. - færdiggørelse af fundament og støbning
Mød frem og vær med til at gøre en forskel for din klub. På alle arbejdsdage er klubben vært ved morgenmad og frokost. Der efterlyses "bagerpiger" til eftermiddagskager.

Mvh
Byggeudvalget


 

Byggemødet 29. marts 09

På byggemødet i dag blev der sat navne på de forskellige arbejdsgrupper samt et tidspunkt for, hvornår arbejdet skal sættes i gang.

Arbejdet er planlagt til at starte op i uge 42.

Arbejdspakke 1, byggeudvalg: Michael, Egon, Ib og Henrik

Arbejdspakke 2, nedbrydning: Henrik som formand, Ole, Ken, Jan, Kurt, Frank, Allan, Egon og Ib.

Arbejdspakke 3, opførelse af toiletbygning: John, Ib, Ole, Egon, Brian, Frank, Lorens og Egge.

Arbejdspakke 4, klubhus udvendigt: samme som arbejdspakke 2.

Arbejdspakke 5, klubhus indvendigt: Frank, Henrik, Birgitte, Anni, Birgit og Michael.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i mødet i dag, kan du selvfølgelig stadig nå at tilmelde dig arbejdsgrupperne. Der er brug for så mange frivillige hjælpere som muligt. Du kan kontakte Egon, som er projektleder på ombygningen.


 

Kære medlemmer af Nordals Motorsport

Der er nu udarbejdet en arbejdstegning over ombygning/tilbygning af klubhuset. Har du inputs, kommentarer og bemærkninger bedes du kontakte Egon Schmidt, der er projektleder på ombygningen.

Byggeriet forventes igangsat i 3 etaper - 1. etape er nedrivning af toilet og sidebygning - 2. etape er opmuring af vægge, 3. etape er det indvendige med opsætning af gipsvægge, isolering, strøm, køkken, m.v.

For at vi igangsætter byggeriet i dette forår, kræver det, at du/I deltager aktivt i ombygningen. Såfremt der ikke er nok opbakning til projektet, vil bestyrelsen overveje, hvordan opgaven så skal løses.

Arbejdsopgaverne er opdelt i en række pakker, som du kan melde dig til efter evne og lyst. Tilmelding skal ske til Egon Schmidt på mail: egon558@hotmail.com senest den 25. marts 2009 - gerne før.

Der afholdes byggemøde i forbindelse med klubmesterskabet søndag den 29. marts - mødet finder sted kl. 9.00-10.00 så alle kan deltage.

Arbejdspakke 1 - byggeudvalg:
Ansvarlig for planlægning, gennemførelse, indkøb og indhentning af tilbud på materialer, koordination af projekt, økonomi m.v.

Arbejdspakke 2 - nedbrydning:
Nedbrydning af sidebygning, bortskaffelse af byggematerialer, kloakering, støbning af fundament/sokkel, m.m.

Arbejdspakke 3 - opførelse af toiletbygning:
murerarbejde, isætning af vinduer, døre, tagkonstruktion, el-arbejde, vvs-arbejde, flisearbejde, tømrerarbejder, m.v.

Arbejdspakke 4 - klubhus udvendigt:
nedtagning af bjælkevægge, fjernelse af indvendige gipsvægge og isolering, hæve tagkonstruktion, tilplejning, murerarbejde, isætning af vinduer, dørpartier, udvendigt tømrerarbejde.

Arbejdspakke 5 - klubhus indvendigt:
opsætning af gipsvægge, isolering, elinstallationer, tapetsering, maling af vægge, nedtagning af køkken, opsætning af nyt køkken, finish.

Som I kan se, er der nok af opgaver at tage fat på, så det er bare at få meldt dig/jer til - gerne så mange arbejdspakker som muligt. Når du sender en mail, skriver du bare navn, mobilnummer, mailadresse og hvilke arbejdspakker, du tilmelder dig.

Byggeudvalget vil så inden mødet prøve at få koordineret en tidsplan for, hvordan ombygningen kan realiseres i løbet af de næste 3 måneder.

Se plantegninger og tegninger over det nye klubhus herunder:

Plantegning 1
Plantegning 2


Tegning af hus nord


Tegning af hus syd


Tegning af hus øst


Tegning af hus vest

Nordals Motorsport    Færgevej 3 A     6430 Nordborg

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk